Christiania Belysnings snuoperasjon: Investerer i digitalisering, folkene og faget

Fotograf: Nils Vanebo

Vi har vært gjennom en stor endringsreise de siste årene. Dette har vært en nødvendighet, da varehandelen har endret seg raskt. Med et endret handlemønster og endrede salgskanaler måtte Christiania Belysning gjøre nødvendige grep, med CEO Maiken Skirstad Mo i spissen. Nå jobber vi videre med å flytte oss videre over til retail 3.0, der kundemøtet og kunnskap blir stadig viktigere. 

 

– Vi har fokusert på faget når vi har oppgradert butikkene våre. Alle forbedringene vi har gjort på vareplassering, prisetiketter, plakater og sortiment har handlet om å forbedre kundemøtet.


– Stor lettelse og veldig gledelig at den siste kundeinnsikten viser at mange av kundene nå oppfatter Christiania Belysning som den ledene faghandelskjeden, fastslår Maiken Mo fornøyd. – Men vi er ikke i mål. Belysning er noe vi kjøper sjelden, og dermed tar det også lengre tid å reposisjonere seg som kjede.

 

Les hele artikkelen i Retailmagasinet.