Miljø

Elektriske og elektroniske produkter som er merket med avfallsbeholder med et kryss over, skal ikke  kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt kan du benytte kommunens innsamlingsordning.

Du kan kostnadsfritt levere lamper og lyskilder til alle Christiania Belysnings butikker.  Gjennom vårt medlemskap i RENAS sørger vi for at avfallet behandles på riktig måte.

 

Vårt produsent– og importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Christiania Belysning sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001. 

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Christiania Belysning til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved vår sin virksomhet og er et av våre sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.