Medlemsvilkår for Christiania Belysning kundeklubb

Org.nr 953 154 390

Christiania Belysning

Vollsveien 13 B

1366 Lysaker

 

Generelt

Christiania Belysning kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Christiania Belysning (heretter kalt “CB”), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. CB kundeklubb eies og drives av Christiania Belysning. Medlemmer av CBs kundeklubb mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde deg inn som medlem i CB kundeklubb samtykker du til å motta e-post, og ved eget samtykke SMS fra CB, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde deg av sms-dialog, eller endre hvordan CB behandler din persondata. Dersom du melder deg av sms-dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av CB kundeklubb (se for øvrig “vilkårenes varighet”). Mottak av e-post er obligatorisk for å være medlem i kundeklubben. 

 

Personvern

Ved å melde seg inn i CB kundeklubb samtykker du til at CB registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i CB kundeklubb. CB er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasset kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på CB sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene CB har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte CB. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen her.

 

Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 1.1.2020 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i CB kundeklubb. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte CB. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på christiania-belysning.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til kundeservice@cblys.no. CB forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte CB kundeklubb. Dersom CB kundeklubb-programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan CB kundeklubb-programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. CB kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 

Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for CB å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

 

Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Christiania Belysning

Telefon: 474 52 555

E-post: kundeservice@cblys.no