Samtykkeerklæring

SAMTYKKEERKLÆRING

(Sist oppdatert 19.03.2018)

For å bli registrert i Christianis Belysning AS sitt register må du gi samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger for å kunne betjene deg.

1. Hva kan dine personopplysninger bli brukt til?

Dine personopplysninger vil kun bli benyttet til det enkelte formål som du gir et aktivt samtykke til på våre nettsider og i vår nettbutikk.

Avhengig av hvilket samtykke du gir, vil opplysningene kunne bli brukt til følgende: 
- Utsendelse av periodiske nyhetsbrev pr. e-post
- Anledning til deltagelse i konkurranser som gjennomføres 
- Utlevering av navn, e-postadresse og ordrenr. dersom du vil publisere en anmeldelse av din kjøpsopplevelse via Trustpilot.com

I tillegg kan opplysningene bli brukt til statistikk av f.eks. antall påmeldte interessenter pr. samtykke.

Vi utleverer vi ikke dine data til noen utover ev. samtykke til utlevering til Trustpilot.

2. Rett til innsyn og endring

Dine personopplysninger kan vises i nettleser ved å følge lenke fra e-postutsendelser fra oss.  Der kan du også endre dine personopplysninger. Dersom data er feil kan du også ta kontakt med oss på e-postadresse nettbutikk@cblys.no.


3. Tilbakekalling av samtykke og sletting av data

Du kan når som helst trekke ditt samtykke (f.eks. ved avmelding fra nyhetsbrev) og vi har da ikke grunnlag for å kunne behandle disse personopplysningene lengre. Når samtykket trekkes vil tjenestene som forutsetter samtykket opphøre.

Å trekke samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandling som allerede er foretatt i perioden fra samtykket ble gitt til det ble trukket tilbake.

4. Hvor lenge oppbevares data om deg?

Personopplysningene oppbevares i forhold til det enkelte samtykke som gis.

- Ved påmelding til nyhetsbrev vil vi lagre og behandle opplysningene inntil du trekker samtykket/melder deg av.
- Etter deltagelse i enkeltkonkurranser vil dine persondata bli slettet dersom du ikke har gitt andre samtykker som innebærer at vi fortsatt skal behandle disse.
- Ved samtykke til vurdering av kjøpsopplevelse vil dine kontaktopplysninger kunne bli publisert hos Trustpilot, men kan begrenses til et brukernavn som er et pseudonym. Se nærmere informasjon i Trustpilots personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig og annen informasjon

Christiania Belysning AS, tlf. 67 10 74 80

For mer informasjon henviser vi til vår personvernerklæring.