Personvernerklæring

Personvernerklæring

(Sist oppdatert 29.06.2018)

Personvern er retten til å bestemme over egne personopplysninger og til å kunne bli glemt. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vi er opptatt av personvern og skal ivareta at personopplysningene er korrekte, sikre og kun tilgjengelig for de som må ha tilgang til opplysningene. 

Christiania Belysning (heretter CB) behandler personopplysninger for deg som forbruker i forbindelse sin nettbutikk og kundeforhold i sin landsdekkende belysningskjede.  I tillegg behandler vi personopplysninger for den som søker eller har stilling hos oss som arbeidsgiver.


Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. Administrerende direktør er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. 

Hvilken behandling av personopplysninger gjør vi?

1. Kundeopplysninger

CB innhenter og behandler kun de personopplysningene som er nødvendig for å behandle deg som kunde i enkelte situasjoner i butikk (som ved ordre på bestillingsvarer eller ved retur av varer), og ved bestillinger i vår nettbutikk.  Dette omfatter følgende opplysninger; navn, adresse, postnummer, poststed, mobiltelefonnummer og e-postadresse.  I tillegg vil vi ha din ordrehistorikk i nettbutikken. All håndtering av betalingskort skjer kryptert hos vår sikkerhetspartner DIBS.  Ingen av dine kredittkortopplysningen lagres hos oss.Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven §8 a) (GDPR artikkel 6, 1b). Personopplysninger du har oppgitt i nettbutikken på www.christiania-belysning.no kan du se og oppdatere på Min side. 

2. Abonnement på nyhetsbrev og markedsføring

CB gjennomfører periodiske kampanjer som f.eks. konkurranser utlyst via nettsider, nyhetsbrev eller sosiale media. Du kan abonnere på utsendelser av nyhetsbrev med tilbud og informasjon om belysning.Ved registrering for disse formålene registrerer vi kun ditt navn og e-postadresse. Ved konkurranser på sosiale media registrerer vi ingen personopplysninger.  Vinner av konkurranse må oppgi adresse for utsendelse av premie, men denne blir ikke registrert av oss.Det rettslige grunnlaget for slik behandling er samtykke, som angitt i personopplysningslovens §8 (jfr GDPR artikkel 6, 1a).

3. Nettsider

Informasjonskapsler på nettsider (Cookies)

Vi benytter en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC for å optimalisere funksjonaliteten på vår nettside. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.


Du kan lese mer om hvilke cookies vi bruker på nettsiden her.


Statistikk vha. Google AnalyticsVi bruker også Google Analytics som registrerer hvor du kommer fra, hva du gjør på siden vår og når du forlater den. Dette gir oss statistikk som er et viktig verktøy i arbeidet med å optimalisere vår nettbutikk og gjøre den mest mulig brukervennlig for deg som forbruker.

4. Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger utleveres til Christiania Belysning AS’ morselskap som forestår økonomifunksjonen.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er samtykke som angitt i personopplysningsloven §8 a) (GDPR artikkel 6, 1b).

5. Personaladministrasjon

CB behandler personopplysninger for å kunne utøve nødvendig personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønns- og skatteopplysninger, evalueringer, ferie/fravær, opplysninger om pårørende, utdannelse og stilling.


Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven §8 a) (GDPR artikkel 6, 1b).


Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos oss, samt det som er påkrevd iht. regnskapslovens oppbevaringsplikt. Personopplysninger om søkere til ledige stillinger blir slettet etter søknadsfristens utløp, med mindre vedkommende blir ansatt. 

6. Sletting av data

Kundedata i nettbutikk oppbevares i tråd med oppbevaringsplikten i regnskapsloven.  Kunder som ikke er aktive ved utløpet av oppbevaringsplikten vil bli slettet eller fullstendig anonymisert.

Deltagere i konkurranser hvor personopplysninger registreres, vil bli slettet etter avsluttet konkurranse.


Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert på felles forordning fra EU (GDPR). Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av gammel personopplysningslov kapittel III og IV (ref. GDPR artikkel 15-19) . Her presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

1. Rett til innsyn

Du kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger CB foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.


Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra dersom data ikke er oppgitt av deg selv. Du kan kreve innsyn i de opplysninger som du har oppgitt til oss, basert på skriftlig henvendelse. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

2. Retting og sletting av personopplysninger

Om CB behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at CB skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. 


CB skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven/GDPR uten ugrunnet opphold.


3. Trekke samtykke

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av de persondata som CB behandler basert på avgitt samtykke.  Vi vil da slette slike persondata.  Når du trekker ditt samtykke opphører tjenestene som forutsetter samtykke. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.


4. Dataportabilitet

Du har rett til å be om utlevering av dine persondata i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. For utlevering av data i slik form vil dette skje basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til behandlingsansvarlig Christiania Belysning AS, nettubtikk@cblys.no eller telefon 67 10 74 80.

Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på www.datatilsynet.no.